top of page
20210717195840_IMG_2375.JPG

Galeria

Należy podkreślić, że główna idea i zamysł Festiwalu ogniskuje wokół wesela opisanego w Ewangelii wg św. Jana, gdzie widzimy Maryję i Jezusa jako gości weselnych. Podczas uroczystości Jezus, na prośbę Swojej Matki, przemienia wodę w wino. Dlatego formuła naszego Festiwalu odnosi się do tego, że Maryja zaprasza na wesele. Zależało nam, aby dotrzeć do młodzieży, która patrzy dziś na Kościół przez pryzmat coniedzielnej Eucharystii, a która dla nich bywa czasami niezrozumiała, gdzie brakuje radości z możliwości spotkania się z żywym i prawdziwym Bogiem, który przyszedł na ziemie dla nas, aby nas zbawić. Chcemy pokazać i podkreślić, że przyjście Jezusa Chrystusa było także dla naszej radości, która jest czymś naturalnym, dobry i oczekiwanym w Kościele.

bottom of page